Markveien 3A, 1738 Borgenhaugen
KONTOR OG MØTEROM

Støy er en del av arbeidshverdagen

Støy og uro på jobben kan gi trøtthet og konsentrasjonsvansker.

Støy på arbeidsplassen er den nest største produktivitetsdreperen i dag, nest etter pratesjuke kolleger. Kontorstøy påvirker ikke bare produktiviteten. Det påvirker også hele medarbeideropplevelsen. Det kalles akustisk komfort: når et kontor tilrettelegger for et bra lydmiljø for ulike typer av arbeidssituasjoner. Som du trenger for å konsentrere deg eller når du sitter i et møte.