KONTOR OG MØTEROM

Støy er en del av arbeidshverdagen

Støy og uro på jobben kan gi trøtthet og konsentrasjonsvansker.

Støy på arbeidsplassen er den nest største produktivitetsdreperen i dag, nest etter pratesjuke kolleger. Kontorstøy påvirker ikke bare produktiviteten. Det påvirker også hele medarbeideropplevelsen. Det kalles akustisk komfort: når et kontor tilrettelegger for et bra lydmiljø for ulike typer av arbeidssituasjoner. Som du trenger for å konsentrere deg eller når du sitter i et møte.

 

PRODUKTER FOR KONTOR OG MØTEROM