Personvern og bruk av infokapsler

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Zilento AS håndterer dine personopplysninger.

 1. Kontaktinformasjon
 2. Sentrale begreper
 3. Zilento AS er behandlingsansvarlig
 4. Hva slags informasjon samler Zilento AS inn?
 5. Samtykke etter paragraf 6f og mulighet til å trekke samtykke
 6. Informasjon fra andre kilder
 7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?
 8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt
 9. Hvor lenge lagres opplysningene?
 10. Hvem kan informasjonen deles med?
 11. Informasjonsdeling med tredjepart
 12. Hvor oppbevares opplysningene?
 13. Dine rettigheter iforhold til innsyn , sletting og eventuelt flytting
 14. Andre formål
 15. Informasjonskapsler
 16. Epost og telefon

1. Kontaktinformasjon til Zilento AS

Zilento AS er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt, finner du kontaktinformasjonen nedenfor:

Zilento AS
Nøtteveien 27
1715 Yven, Norge
E-post: alfole@zilento.no

2. Sentrale begreper

Personopplysninger er informasjon som alene eller sammen med andre opplysninger kan brukes til å identifisere, lokalisere eller kontakte en person. Eksempler på personopplysninger er navn, telefonnummer og IP-adresse. Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger som: innsamling, analyse, registrering og lagring. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke opplysninger som anmodes. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for at håndteringen av dine personopplysninger skjer ut i fra den gjeldende personopplysningsloven.

3. Zilento AS er behandlingsansvarlig

Zilento AS er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger.

4. Hva slags informasjon samler Zilento AS inn?

Når du registrerer deg via et skjema, bestiller en tjenste eller produkt, kommenterer innhold eller besøker zilento.no, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan Zilento AS muligens be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Post / Leveringsadresse
 • Telefonnummer
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem.

5. Paragraf 6 f som alternativ til valgt samtykke via nettside

Zilento AS tar utgangspunkt i legitimt samtykke utifra Paragraf 6f i personvernloven. Hvis du har inngått et kundeforhold, eller du er en ny kunde vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at Zilento AS skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil opplysningene fjærnes. Merk at sletting av informasjonen hos Zilento AS kan påvirke kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

6. Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at Zilento AS behandler dine personopplysninger godkjenner du også at Zilento AS kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan Zilento AS også supplere dine registrerte opplysninger og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde, kan Zilento AS også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert via f.eks. telefon til kundeservice. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

7. Formålet med behandlingen av personopplysningene?

Informasjonen som du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • Kundebehandling
 • Statistikk og opplysninger om brukeratferd for å forbedre både hjemmesiden og selve brukeropplevelsen slik at Zilento AS kan gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter og annet innhold som interesserer deg

Zilento AS ber om dine personopplysninger for å:

 • Svare på forespørsler
 • Sende ønsket materiale, eller på andre måter kunne oppfylle forpliktelser mot at du sender inn dine opplysninger
 • Opprette og opprettholde en dialog
 • Sende informasjon som kan være av interesse for deg
 • Legge deg til i e-post-liste for nyheter og annet innhold som du selv har valgt å motta

8. Samtykke til e-postkorrespondanse, direkte markedsføring og videre kontakt

Når du samtykker til at Zilento AS behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med de overnevnte formål, samtykker du til følgende:

 • Zilento AS behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen
 • Zilento AS kan sende deg direkte markedsføring via e-post om produkter og tjenester
 • Zilento AS kan kontakte deg via e-post eller telefon
 • Abonnering på nyhetsbrev via epost du selv har valgt å motta. Du kan takke nei til ytterligere e-poster ved å følge linken som befinner seg nederst i utsendte e-poster, eller ved å kontakte Zilento AS direkte.

9. Hvor lenge lagres opplysningene?

Zilento AS behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med innsamling, deretter sletter Zilento AS informasjonen. Har du en aktiv dialog med oss tar Zilento AS vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten; deretter fjernes opplysningene. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Zilento AS eller representanter for Zilento AS de siste  2 årene via telefon, ved å besvare e-post, bestille varer, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema. Har du samtykket til behandling av dine personopplysninger i forbindelse med at du takket ja til regelmessig e-poster, fortsetter Zilento AS å behandle dine personopplysninger til du avslutter ditt abonnement. Deretter lagrers dine personopplysninger i 2 år før informasjonen slettes. I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos Zilento AS , behandles dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler Zilento AS dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med Zilento AS . Når en kunderelasjon avsluttes, går vilkårene for lagring og behandling av opplysninger over til de samme vilkårene som er beskrevet i de foregående avsnittene. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi Zilento AS beskjed slik at opplysningene kan slettes.

10. Hvem kan informasjonen deles med?

Oppgitte opplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer i virksomheten, som enten jobber med markedsaktiviteter, support eller salg.

11. Informasjonsdeling med tredjepart

Zilento AS selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis det er en pågående salg- eller kundedialog mellom deg, Zilento AS og noen av våre samarbeidspartnere, deles:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Post / Leveringsadresse
 • Telefonnummer

Hvis Zilento AS har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan Zilento AS overføre samme kategorier av personopplysninger som angitt ovenfor, samt eventuelle svar på ytterligere skjema- eller utdypende spørsmål.

12. Hvor oppbevares opplysningene?

Opplysningene oppbevares av Zilento AS i kundesystemet. Zilento AS har databehandler avtale med firma som så igjen har avtale med sine underleverandører.

13. Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger Zilento AS har om deg. Du kan også kreve at Zilento AS retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din. Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke eller kreve å få oversikt over opplysninger, rettelse eller sletting, kontakter du Zilento AS på e-postadressen vi har angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik info må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan Zilento AS også hjelpe deg med det

14. Andre formål

Derson Zilento AS skal bruke personopplysningene til et annet formål enn det de ble samlet inn for inntrer informasjonsplikten på nytt og Zilento AS må opplyse hva det nye formålet er og gi deler av informasjonen overnfor på nytt.

15. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene. Zilento AS bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse og samle informasjon om hvordan du bruker sidene våre.

16. E-post og telefon

Zilento AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet  Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Zilento AS benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.