Produktkatalog

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor akustikk/støydemping/vibrasjons lyd, og bidrar gjerne med rådgivning på hva som vil være den beste løsningen, for dine utfordringer!

Akustikk

Reduser Lydrefleksjoner med Tak- og Veggabsorbenter

Lydabsorbenter er lyddempende materialer og produkter som brukes for å regulere akustikken og etterklangen i et rom.
Zilento tilbyr en rekke lydabsorberende materialer, som er laget for dette formålet.

Det som kjennetegner et lydabsorberende materiale er at det har en porøs overflate og ofte også er porøst inni (gjerne med mye fibre) og med mye luft. Når lyden treffer lydabsorbenten skal materialet gjøre om lydbølgene til varme.

Tykkelsen betyr noe

Det er en tydelig sammenheng mellom tykkelsen på en lydabsorbent og hvilke lyder (frekvenser) den absorberer. En tykk lydabsorbent, 50 mm eller mer, demper langt lavere frekvenser (basslyder) enn en tynn lydabsorbent på 10 til 20 mm.

Lydabsorbsjonskoeffisient

Noen ganger kommer vi over begrepet lydabsorbsjonsklasse. Det er en inndeling av lydabsorberende materialer avhengig av lydabsorbsjonskoeffisienten:


Figur 2: Tabell som viser lydabsorbsjonskoeffisient og lydabsorbsjonsklasse.

Noen ganger kommer vi over løsninger som angir lydabsorbsjonen med verdier over 1,00. Vanligvis er det i forbindelse med lydabsorbenter som fanger opp lyden fra begge sider. Typiske eksempler er bafler og flåter.

Lydabsorbenter for ettermontering

Det er ikke uvanlig at det i Industrien og andre bygninger oppdages dårlige lydforhold etter at bygget er ferdig. I stedet for å gjøre store inngrep i bygget, har Zilento løsninger for å sette opp lydabsorbenter, som er laget for ettermontering.
Ofte fungerer taket på en arbeidsplass som et lydspeil, reflekterer lyden og forsterker den i rommet. Derfor er det alltid viktig å vurdere taket i rommet når man søker etter støydemping, spesielt rundt støykilder!

På samme måte fungerer veggene rundt støykilder som lydspeil, der lyden reflekteres frem og tilbake, forsterkes og sprer seg i hele lokalet.

For å bekjempe disse lydrefleksjonene anbefales det å installere tak- og veggabsorbenter der det er mulig. Dette vil ha en betydelig innvirkning på lydnivået i rommet.

Fuktige miljøer

Vi tilbyr Whisper absorbent, en fuktbestandig løsning som egner seg spesielt godt i fuktige miljøer som vaskehaller, båtmotorrom, utendørs støyskjermer og andre lignende steder.

Kontaktskjema