Bygg & Anlegg

Lyd påvirker oss på mange måter. Bygg- og anleggsstøy (BA-støy) kjennetegnes ved at støyen er relativt sterk nær kilden, og at utslippet ofte skjer nær eller i bebyggelse. Støyen varierer mye og er ofte uforutsigbar.

Støy er uønsket lyd som påvirker helsen og livskvaliteten negativt. Spesialdesignede og gjennomtenkte lydmiljøer skaper velvære og kan gi omgivelsene et løft.

Særlig støy på kvelds- og nattestid kan være meget plagsom. Selv om større anleggsarbeider ofte kan ha betydelig varighet, er støyen likevel et midlertidig problem. Zilento tilbyr ulike typer støyskjermer med høy lydisolering og lydabsorbsjon, for å dekke markedets behov av støydemping og for å forbedre lydmiljøet.