Markveien 3A, 1738 Borgenhaugen
Offshore

Zilento har utviklet et eget støykabinett, som tilfredsstiller alle krav innen Offshore. Vi leverer dette både i AISI 316 og ALUMINIUM.

Les mer

Industri

Zilento har en rekke ulike produkt å tilby lanbasert industri, som vil bidra til støydemping og en forbedret akustikk.

Les mer

Næringsmiddel

Zilento har lang erfaring med de krav som stilles til støydempende innretninger, med tanke på renhold og hygiene i næringsmiddelindustrien.

Les mer

Bilverksted

Zilento kan hjelpe bilverkstedene med løsninger, slik at det blir en god arbeidsplass uten mye støy fra mutter trekkere, vinkelslipere, osv.

Les mer

Samferdsel

Zilento har referanseprosjekt på støydemping av tunneler, med svært gode resultat.

Les mer

Kontor

Zilento kan hjelpe deg hvis du jobber på kontor og plages med støy.

HVORFOR VELGE OSS?

Zilento ble startet med bakgrunn i en sterk dedikasjon for å hjelpe bedrifter til å få bedre arbeidsmiljø i forhold til støyreduserende tiltak. Zilento består av to ambisiøse medarbeidere med pasjon for støydemping, med ingeniørbakgrunn og erfaring og kompetanse innen mekanisk produksjon, teknisk tegning og prosjektstyring.

Zilento har som målsetning å bli best på støy.  Det finnes en løsning for alle bransjer og alle type produksjonsmiljøer og vi har kompetanse og pasjon for å vise deg den rette støydempende innretning som vil gi bedre arbeidsmiljø hos din bedrift!

A. Støyhus offshore
E. Hygienebafler
G. Arbeidsplasser
C. Skjermvegger
B. Støyvegger
D. Akustikk
D. Kontor akustikk
A. Støyhus
A. Industrikontor
B. Støyskjermer
C. Støygardin
F. PVC gardin og strips
Rulleforheng
C. Forheng
alfole
Alf-Ole Gotteberg
Daglig leder/salg
ola
Ola Zetterlund
Teknisk sjef/salg
Montør Zilento
Remi Slåttland
Montør
Salgsagent Agder Sverre Kvilekval
Sverre Kvilekval
Salgsagent Agder