The sound of silence

Zilento har som målsetning å bli best på støy. Det finnes en løsning for alle bransjer og alle type produksjonsmiljøer. Vi har kompetanse og pasjon for å vise deg den rette støydempende innretning som vil gi bedre arbeidsmiljø.

Zilento betyr stillhet på Latin, og vi bidrar gjerne.

Bedre arbeidsmiljø og reduserte helseskader

I dag skal akustiske forhold planlegges med fullt hensyn til lokalenes og bygningenes bruksområder. Et godt romakustisk miljø bør være et selvskrevet krav i alle lokaler. Vi vet at byggherrer og arkitekter i økende grad stiller krav til det estetiske utseendet og har ønsker om fleksible designløsninger. Det betyr at kravene til byggematerialenes egenskaper i dag er svært komplekse, men det trenger ikke løsningene å være.

Bedre arbeidsmiljø og reduserte helseskader

Vår kompetanse

Offshore

Offshore

Zilento er en erfaren partner som kan delta, helt fra studie til sluttinstallasjon. Vi har levert til store prosjekt på Norsk Sokkel, som Johan Sverdrup, Johan Castberg, Martin Linge, Aastad Hansten, Oseberg Sør, Gullfaks A og B.

Industri

Industri

Mindre støy betyr mindre stressrelaterte skader, sykdommer og en mer produktiv arbeidsstyrke. I tillegg til egenproduserte støykabinett og støyvegger, leverer Zilento produkter fra anerkjente leverandører.

Bygg & Anlegg

Bygg & Anlegg

Zilento tilbyr ulike typer støyskjermer med høy lydisolering og lydabsorbsjon, for å dekke markedets behov av støydemping og for å forbedre lydmiljøet. Spesialdesignede lydmiljøer kan gi omgivelsene et løft.

Referanser

Wide

Wide

I produksjonen hos oss har vi en bor jigg med flere bor som går samtidig. Denne støyer kraftig, slik at hele produksjons-lokalet vårt ble påvirket av det. Zilento monterte bakvegg og tak av støydempende materiale/ plater på jiggen. I tillegg kjøpte vi et par frittstående vegger som vi plasserer rundt maskinen etter behov.

Statnett

Statnett

Statnett har utført lydisolering av en trafosjakt og tilhørende SVC anlegg på Sylling trafo grunnet forhold til naboer på stasjonen. Anbudsfase, planlegging, gjennomføring og sluttdokumentasjon ble levert på tid, kost og kvalitet. Zilento AS var også fleksible på gjennomføringen grunnet endrede utkoblingsvinduer.

G3 Gausdal Treindustrier

G3 Gausdal Treindustrier

Vi har slitt med støy fra tømmerinntak og rot reduserer, i forhold til våre naboer. Denne støyen har vi fått mange klager på opp gjennom årene. Etter at vi fikk kontakt med Zilento, og deres produkter kom vi raskt og effektivt fram til en felles løsning vi hadde tro på. Vi har nå montert støyvegg, og dette virker utrolig bra.