Produktkatalog

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter innenfor akustikk/støydemping/vibrasjons lyd, og bidrar gjerne med rådgivning på hva som vil være den beste løsningen, for dine utfordringer!

Støyovervåking

Effektiv Støyovervåking for Produksjonsmiljøer!

Beskytt hørselen til dine ansatte

Innendørs støymåling: Slik får du kontroll på støyen

Som arbeidsgiver, skal vi sørge for at ansatte ikke utsettes for unødvendig mye støy på jobben. Arbeidsmiljøet skal være i orden, og her er innendørs støymåling nødvendig.

Du kan få en konsulent/akustiker til å utføre støymålinger fra tid til annen med dosimeter eller en håndholdt støymåler. Dette gir et øyeblikksbilde den dagen du måler. Men skal du dokumentere støynivåene dine over en periode og flere ganger, er det dyrt å bruke en konsulent hver gang.

Få tydelige advarsler

Å investeringen i SoundEar, er en investering i helse og sikkerhet for dine ansatte. SoundEar monteres enkelt på veggen og viser lydnivået på en klar og forståelig måte. Samtidig gir den tydelige advarsler når støynivået blir for høyt og hørselsvern er nødvendig. Dette bidrar til å beskytte hørselen til de som jobber i støyende omgivelser.

Hvilken støymåler passer best til deres behov?

Som arbeidsgiver skal du sørge for at ansatte får hørselvern ved støynivå over 80 desibel, og at alle bruker hørselvern ved støynivå over 85 dB.

Om du har en arbeidsplass der støynivået svinger mye, kan det være vanskelig for ansatte å vite når hørselvern faktisk er nødvendig.

Her egner SoundEar II Industri eller den store XL-modellen seg, fordi de gjør støyen synlig og blinker rødt når støygrensen på 85 desibel er nådd, og gult allerede ved 80 desibel.

Skal du i tillegg dokumenter støynivåene dine, bør du velge SoundEar3-310 eller den store XL-versjonen. Disse synliggjør støyen og varsler på samme måte som SoundEar II Industri og XL, men kan også utstyres med en ekstern mikrofon som gir presise støymålinger. Programvare er inkludert, som sikrer full oversikt og dokumentasjon av støyen på arbeidsplassen.

I noen tilfeller må du som bedrift også måle støyen utendørs, f.eks. i forhold til nabostøy, og her har også Zilento en løsning for eksterne støymålinger

Kontaktskjema