Støyhus Industri

Støydemping av støy i industrielle miljøer.

Innbygginger av støyende maskiner (roterende utstyr) er en av vår spesialitet. Lydabsorberende støyhus forhindrer luftbåren lyd å spre seg fritt ut i lokalet.

Lyddemping i form av et støyhus er ofte den mest effektive måten å dempe luftbåren lyd på. Vi designer, produserer og monterer støyhus med mange forskjellige bruksområder. Støyhus Industri blir brukt til støyreduksjon for støy, som maskinvern, som vær beskyttelse, støvbeskyttelse, etc.

Støyhuset er skreddersydd og tilpasset dine forhold og behov.  Vi bygger støyhuset med dører, luker, vindu, støyfeller, gjennomføringer, etc. Støyhuset er modulbasert og meget enkelt å montere/demontere.

Med en innbygging av støyende utstyr, kan vi redusere uønsket lyd med helt opp imot 30 dB.

Data: Støyhus Industri

– Plate utvendig:            Aluminium eller Syrefast 316. Andre materialer kan tilbys.
– Plate innvendig:          Perforert aluminium eller syrefast 316L
– Kjernemateriale:        IMO godkjent Steinull (50 mm)
– Veggtykkelse:              Standard 55 mm. Andre tykkelser kan tilbys.
– Valgfri plassering:      Dører, luker, vindu, støyfeller, gjennomføringer, mm.