Støyhus Industri

Støydemping av støy i industrielle miljøer.

Innbygginger av støyende maskiner (roterende utstyr) er en av vår spesialitet. Lydabsorberende støyhus forhindrer luftbåren lyd å spre seg fritt ut i lokalet.

Lyddemping i form av et støyhus er ofte den mest effektive måten å dempe luftbåren lyd på. Vi designer, produserer og monterer støyhus med mange forskjellige bruksområder. Støyhus Industri blir brukt til støyreduksjon for støy, som maskinvern, som vær beskyttelse, støvbeskyttelse, etc.

Støyhuset er skreddersydd og tilpasset dine forhold og behov.  Vi bygger støyhuset med dører, luker, vindu, støyfeller, gjennomføringer, etc. Støyhuset er modulbasert og meget enkelt å montere/demontere.

Med en innbygging av støyende utstyr, kan vi redusere uønsket lyd med helt opp imot 30 dB.

Data: Støyhus Industri

– Plate utvendig:            Aluminium eller Syrefast 316. Andre materialer kan tilbys.
– Plate innvendig:          Perforert aluminium eller syrefast 316L
– Kjernemateriale:        IMO godkjent Steinull (50 mm)
– Veggtykkelse:              Standard 55 mm. Andre tykkelser kan tilbys.
– Valgfri plassering:      Dører, luker, vindu, støyfeller, gjennomføringer, mm.

STØYDEMPING AV STØY I INDUSTRIELLE MILJØER

Innbygginger av støyende maskiner (roterende utstyr) er en av våre spesialiteter. Lydabsorberende støyhus forhindrer uønsket lyd å spre seg fritt ut i lokalet. Lyddemping i form av et støyhus er ofte den mest effektive måten å dempe luftbåren lyd på.
Zilento sine støyhus er et utmerket valg, for de tre vanligste tilnærmingene av støykontroll:

  • Bygge inn eller isolere støyende utstyr eller operasjoner
  • Beskytte personell, operatører og teknikere
  • Etablere et velfungerende test- og labmiljø

Vi lager støyhus og støydempende kabinetter til mange ulike typer av maskiner og lydkilder, både for innendørs og utendørs bruk. Alle støyhus er tilpasset etter kundens kravspesifikasjon og ønskede forutsetninger, slik at det blir slik som kunden ønsker og gi en så bra lyddempende effekt som mulig.

Vi designer, produserer og monterer støyhus med mange forskjellige bruksområder

Alle hus vi leverer har lyddemping som primær oppgave, men støyhuset kan samtidig øke sikkerheten, gjennom å fungere som maskinbeskyttelse/maskinvern, innsynsbeskyttelse, støvsamler, værhus, etc.

Støyhuset er skreddersydd og tilpasset dine forhold og behov. Vi bygger støyhuset med dører, luker, vindu, støyfeller, gjennomføringer, etc. Støyhuset er modulbasert og meget enkelt å montere/demontere

Med en innbygging av støyende utstyr, kan vi redusere uønsket lyd med over 30 dB.
Typiske bruksområder for støyhus i Industrielle miljøer, er:
Kompressor, motor, generator, prosess pakker, HPU Hydraulisk enhet, vifter

Reduksjonstall-absorbsjonsklasse: Støyhus
Vegg-panelsystemet som er standard og brukes i de aller fleste tilfeller, har et reduksjonstall på 32 dB, med en lydabsorberende side med A-klasse absorbent. Standard panelene er 55 mm tykke. I praksis er det noe lavere dempegrad, avhengig av hvilke frekvenser som skal dempes og hvor mange gjennomføringer det er. Vi skreddersyr alle støyhus ut ifra behov av tilgjengelighet og ønsker.