Leie istedenfor eie

Ved å leie støydempende produkter, bidrar vi i sammen til ombruk, slik at produktene kan brukes flere ganger. Ombruk kan hjelpe til å redusere behovet for å kjøpe nye produkter og kommer flere til gode.

Zilento er den eneste i Norge som leier ut støydempende produkter

Vi tilbyr et bredt spekter av støydempende løsninger som passer til de ulike prosjekter, bransjer og arbeidsmiljø. Vi har utvalgte produkter, som kan brukes til å redusere uønsket lyd. Dette er f.eks. støymatter til byggjerder, støymatter for stillas, støyskjermer, støygardiner, visuelle støymålere, etc.

Vi har et erfarent team av fagfolk som hjelper deg å velge riktig løsning basert på prosjektets omfang, tilgjengelighet og spesifikke krav. Ved å velge Zilento som din utleiepartner, kan du være trygg på at du får toppmoderne utstyr, pålitelig service og støtte gjennom hele prosjektet.

Vi tilbyr fleksible leieavtaler som passer dine behov.

Leie er kosteffektivt

Ved leie slipper du de store investeringskostnadene

Leie tillater fleksibilitet

Vi har både korttids- og langtidsleie

Leie sparer miljøet

Utstyr som i noen tilfeller ville havnet på dynga, vil kunne vært til nytte for andre

Stillas

dBarrier er først og fremst en støyskjerm og sidebeskyttelse som fungerer
som fallsikring, for eksempel til montering på stillaset ved nybygging,
renovering,eller riving. dBarrier beskytter også mot vind, vær, innsyn og holder uvedkommende utenfor arbeidsområdet.

Byggjerder

Støy fra byggeplasser kan ofte være høy og påvirker ikke bare de som jobberm der. Støyen forstyrrer også naboene og omgivelsene.
Denne støydempende løsning er utviklet for å monteres på anleggsgjerder, rundt arbeidsplasser som skaper støy ved for eksempel nybygg/renovering/veiarbeid eller riving.
Støymatten blir festet til konstruksjonsgjerdet med strips.

Støyskjerm på hjul

Er du usikker på effekten og hva du trenger av støyskjermer i produksjonen, kan det være lurt å leie for å teste ut vår støyskjermer på hjul. Vi har flere størrelser og PVC`en er antistatisk, som standard.

Støygardin

Våre støygardiner kan enkelt henges opp i eksisterende struktur, ved f.eks. midlertidig behov for å skjerme arbeidstakere for direktelyd. Dette kan være knyttet til aktiviteter i forbindelse med byggearbeider, ulike støyende midlertidige interne prosjekt, etc. Støymattene kan henges opp med strips.