Blåsepistoler

Manuell blåsing med trykkluft er vanlig i industrien for rengjøring, tørking eller kjøling av gjenstander.
Våre trygge blåsepistoler bruker trykkluften effektivt. Alle blåsepistolene har en optimale kombinasjon av høy blåsekraft,
lavt energiforbruk og lav støy, samtidig som de er ergonomisk utformet for profesjonelt bruk.

Spar tusenlapper….

Det mange ikke tenker på, er at trykkluft koster veldig mye. I gjennomsnitt brukes 50% av all trykkluft til blåsing.
Blåsepistolene utnytter trykkluften på en effektiv måte og reduserer dermed driftskostnadene betydelig. Samtidig halveres støynivået. 

Trygge blåsepistoler

Blåsepistolene oppfyller OSHAs krav til blåsing med trykkluft, noe som betyr at risikoen for personskade minimeres.