DET HAR MED SIKKERHET Å GJØRE!

Bilverkstedene er ikke alene om å ha utfordringer knyttet til støy. I Norge utgjør hørselsskader halvparten av meldingene til Arbeidstilsynet om yrkessykdom. Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er også den vanligste yrkesskaden i Europa.

– Det har også med sikkerhet å gjøre. Som på bilverkstedet der biler kjøres inn og ut og det er mange maskiner i sving. Det er et risikabelt miljø, og om alle går med øreklokker hele tiden, får du ikke med deg alt som skjer rundt deg.

Støy oppstår spesielt i forbindelse med oppretting og sliping, men også ved bruk av muttertrekkere og annet verktøy. Arbeidslokaler og arbeidsmetoder må være slik at unødig støy unngås, f.eks. ved at vifter og kompressorer skjermes.