Støymatter byggegjerder – dFence

dFence– Støymatte for byggegjerder

Demper støy-, hindrer spredning av støv/skitt-,  og hindrer innsyn. Monteres direkte på byggegjerdet ved f.eks. anleggsvirksomhet, pigging, graving, pigging, nybygg, renovering, veiarbeid, biltrafikk.

Festes på byggegjerdet med strips.

Monteres raskt opp og ned, det er stabilt, sikkert og effektivt.