K. Kontor akustikk

Taket danner ofte et såkalt lydspeil. Det innebærer at lyden reflekteres mot taket og forsterkes ut i lokalet.

Dårlig akustikk er ofte et problem i korridorer, trapperom, kontor, møterom eller kantine.

Der det er mulig, bør det derfor monteres opp takabsorbenter som fjerner lydreflekser. Det gjør en stor forskjell for lydnivået i lokalet.