Markveien 3A, 1738 Borgenhaugen

K. Kontor akustikk

Hva er akustikk?

  • Akustikk er vitenskapen om lyd.
  • I dagligtale brukes ordet også om lydforholdene i rom.
Romakustikk

I romakustikken ser man på lydutbredelsen i rom og hvilke faktorer som er viktige for å få best mulig gjengivelse av tale. Viktige faktorer er etterklangstid, lydabsorpsjon, reflekterende flater, rom form og så videre.

Mennesker erfarer høy lyd som forstyrrende. Forskning viser at det som forstyrrer aller mest på kontoret, er andres stemmer. Konsentrasjon forutsetter dermed at man minimerer forstyrrende lyder.

Lydmiljøet er viktig både i hjemmet, på arbeidsplassen og der du ellers ferdes mye. Lydnivået der du befinner deg bestemmes av mengden absorpsjon i området.

Lyddemping

Folk flest vil oppfatte ubehag ved mye lyd forbundet med etterklang (ekko) eller høy basislyd (during) som støy, normalt er det da aktuelt å utføre lyddempende tiltak.

Forskjellige romtyper krever forskjellige akustiske løsninger. Noen ganger er det ikke nok med bare absorberende himlinger, da anbefales det bruk av nedhengte himlingsflåter eller veggabsorbenter som supplement.