G. Arbeidsplasser

Produkter til avskjerming

Zilento tilbyr et bredt og komplett utvalg av forheng og arbeidsplassvegger for effektiv beskyttelse og avskjerming på arbeidsplassen. Hvis du ikke helt vet hvilken type avskjerming du trenger, kan du ta kontakt med oss for en konsultasjon. Vi gir deg råd og tips om hvordan nettopp din arbeidsplass kan bli trygg og sikker.

Dette støydempende veggsystemet er beregnet på å forenkle og effektivisere det daglige arbeidet. Verktøy og andre hjelpemidler kan enkelt henges opp direkte på veggene for å skape en komplett arbeidsplass. En vegg kan også omgjøres til en flyttbar skjerm på hjul (krever ekstra hjulsett).