Markveien 3A, 1738 Borgenhaugen
VEI, BANE OG TUNELLER

Lyd påvirker oss på mange måter. Støy er uønsket lyd som påvirker helsen og livskvaliteten negativt. Spesialdesignede og gjennomtenkte lydmiljøer skaper velvære og kan gi omgivelsene et løft.

Zilento tilbyr ulike typer støyskjermer med høy lydisolering og lydabsorbsjon, for å dekke markedets behov av støydemping og for å forbedre lydmiljøet.

Vi har støyrapport fra Værnes tunellen, med svært gode resultat.