Støymatter stillas – dBarrier

Tenk på din sikkerhet – En Beskyttelse som dekker dine behov

dBarrier ® er først og fremst en støyskjerm og sidebeskyttelse som fungerer som fallsikring, for eksempel til montering på stillaset ved nybygging, renovering, eller riving.

dBarrier ® beskytter også mot vind, vær, innsyn og holder uvedkommende utenfor arbeidsområdet. Med dBarriers store bruksområde, alt fra beskyttelse på nybygg, midlertidige veiarbeider, idrettsarrangementer til mer omfattende renoveringer f.eks av bygg, etc., bidrar dBarrier ® til et forbedret miljø for både arbeidstakere og berørte parter i nærmiljøet.

dBarrier® oppbevares enkelt ved å folde den sammen, enten på egnet plass eller i våre spesialtilpassede dBarrier® transport-/oppbevaringskasser.

FASTener®
dBarrier® har et nytt hurtigfeste av rustfritt fjærstål som muliggjør raske og effektive omgrupperinger fra en arbeidsplass til en annen. Både montering
og demontering er konstruert for å kunne utføres raskt og sikkert. dBarrier ® er tilpasset for montering på et standard bygningsstillassystem.

Høy kvalitet
dBarrier ® er et kvalitetsprodukt med lang holdbarhet. dBarrier® er laget av materialer som er brannhemmende, har høy UV stabilitet og den absorberende overflaten er beskyttet mot fuktighet og vann. Med dBarrier®s evne til å tåle mekaniske påkjenninger, vil den være til din disposisjon i mange år.
dBarrier ® er designet for å fungere like godt ut på Nordsjøen som i varmere strøk. dBarrier® bistår deg i arbeidet ditt i alle årstider og med dBarrier ® på plass kan alles sikkerhet og trivsel økes.
Arbeid i et innendørs miljø utendørs med dBarrier ® Bruk våre vindu for en lysere arbeidsplass.