Strukturlyd

Lyden som forplanter seg fra en kilde via luften kalles luftlyd. Vibrasjoner fra maskiner eller lignende kan forplante seg i rør, vegger og tak. Dette kalles strukturlyd. Strukturlyd kan få flater til å vibrere og sende ut lyd på samme måte som en høyttaler. Ved å dempe forplantningen av strukturlyd kan en også redusere støy.

Strukturlyd dannes ved direkte svingningspåkjenning på en bygningsdel, f.eks. ved at man borer i en vegg eller går på et gulv. Strukturlydutbredelsen bestemmes av hvor godt konstruksjonsmaterialet leder lyd. Betong er særlig ugunstig, i og med at den leder lydsvingningene nesten uten dempning. Strukturlyd er ofte vanskelig å få bukt med, og det beste kan være å dempe selve lydkilden. I enkelte tilfeller kan man bedre forholdene ved å bryte lydveiene med elastiske fuger. Trinnlyd på etasjeskillere og trapper kan dempes ved å bruke myke gulvbelegg, f.eks. tepper eller vinyl på filt. Enda bedre trinnlyddemping kan oppnås med flytende gulv med en overplate (f.eks. parkett eller armert betong) som ligger på et elastisk mellomsjikt (f.eks. mineralull) slik at det ikke er kontakt mellom bærekonstruksjonen og overplaten. En frittliggende, lydstrålingsminskende himling under etasjeskilleren gir også forbedring av trinnlydisolasjonen.

MASKINVIBRASJONER

Maskinvibrasjoner forårsaker støy ved at svingningene overføres til bygningskonstruksjonen som maskinen er festet til og derfra brer seg videre som strukturlyd. Slik støy kan dempes ved at man bryter forbindelsen med et elastisk sjikt eller spesielle vibrasjonsdempere.